Inspektion och betongrenovering

Rakon utför totalentreprenader inom betong och betongrenoveringar. Vi har lång erfarenhet av betong i marin miljö.

Injektering

Vi erbjuder tjänster inom injektering. Vi är experter på projekt i marin miljö och vi utför uppdrag både under och över vattenytan.

Industriell Klättring

Vi använder oss av industriell klättring för att inspektera och utföra arbete på svåråtkomliga platser.

Rådgivning och FoU

Vi ger rådgivning inom alla olika områden när det gäller betong. I nära samarbete med våra kunder finner vi lösningar på större utmaningar i alla kategorier.

Rakon erbjuder Entreprenad och konsulttjänster med ett stort fokus på säkerhet och smarta lösningar. Vår kärnverksamhet är inspektion och renovering av betongkonstruktioner, gjutning och injektering – samt specialgjutningar över och under vatten. Vi har specialiserat oss inom konstruktioner i marina miljöer och på arbetsoperationer som utförs på särskilt svåråtkomliga platser.

Vi erbjuder våra tjänster på en rad olika marknader:

  • Havsbaserad vindkraft
  • Olja och gas, Offshore
  • Infrastruktur
  • Anläggningar
  • Byggnader och fasader
  • Vattenkraft

Vad kan vi hjälpa dig med?

Ring oss för en diskussion om vad vi kan uppnå tillsammans.
Kontakt