Kvalitetskontroll under konstruktion av flytende betongfundament

Hywind Tampen

RaKon är stolta över att vara en del i byggnationen av Hywin Tampen, där vi bidrar till god kvalitet på resultatet och säkerhet i utförandet. Vi bidrar gladeligen med vår solida kompetens och erfarenhet inom betongkonstruktioner i marina miljöer.

Hywind Tampen är Equinors nyskapande vindprojekt till havs. Projektet består av 11 vindturbiner som installeras på flytande betongskrov. Projektet är banbrytande på flera områden; Det blir världens största flytande vindkraftpark och den första att leverera ström till olja- och gasplattformar.

Aker Solution (Aker, tidigare Kværner) har ansvaret för design, konstruktion och installation av betongfundamenten till Hywind Tampen projektet. Arbetsomfånget inkluderar ingenjörstjänster, inköp, samt byggnation av fundamenten, marina operationer inkluderat. RaKon bistår Aker med delar av kvalitetskontrollen i produktionen för att säkra kvalitet och dokumentation enligt kravspecifikationer.

Byggnationen av fundamenten påböjades i Januari 2021 på Stord, där de första 20 meterna av fundamenten blev byggda i en torrdocka. De 20 meter höga fundamenten bogserades i April samma år ut till Dommersnes, där byggnationen fortsätter med glidform till den slutliga fundamenthöjden på 107,5 meter.

Kontakta oss här

Aker Solutions
2021-2022

  • Kvalitetskontroll
  • HMS
  • Dokumentation och rapportering
  • Kvalitetsförbätring
Vi bidrar gladeligen med vår solida kompetens och erfarenhet inom betongkonstruktioner i marina miljöer.

Låt oss lösa dina utmaningar.

Ta kontakt med oss idag.