Optimering av skyddsbälgar

Troll B

Sedan 1998 har RaKon bidragit till lösningar och optimeringar av skyddsbälgar som har reducerat underhållskostnaderna betydligt.

RaKon har här utfört provning, utveckling och löpande underhåll av skyddsbälgar på lagerbanor på Troll B.

Våra tilltag och lösningar får här mäta sina krafter med den tuffa och hårda marina miljön i Nordsjön.

Kontakta oss för mer information

EQUINOR
1998-2020

  • Inspektion
  • Betongrenovering
  • Förebyggande underhål
  • Tilkomstteknik

RaKon har underhållt och optimerat skyddsbälgarna på TRB i över 10 år.

RaKon är känt som en problemlösare.

Utmana oss då!

Ta kontakt med oss idag.