Om oss

Om oss

RaKon är ett entreprenör- och konsultföretag som verkar inom och är experter på betongkonstruktioner. Sedan 1990 har vi levererat tjänster för betongkonstruktioner i norsk oljeindustri, Offshore. Under denna tid har vi fått en unik erfarenhet och kompetens för att lösa komplexa projekt. Vi säkerställer driften och underhållet av betongkonstruktioner i marina miljöer som är starkt utsatta för klorider och andra påfrestningar från omgivande hav samt från konstruktionens egna belastningar. Vi utför även specialgjutningar och utför projektering och installation av katodiskt skydd.

Rakon blev etablerat 1990 och har idag 40 anställda. Vi har även en avdelning i Sverige med kontor i Gävle. Rakon har 6 anställda i Sverige som är tillgängliga för uppdrag i både Sverige och Norge. Vi har samarbete med Vattenfall som erbjuder provning och forskning i sitt ackrediterade laboratorium i Älvkarleby i de fall kunderna ej har ett eget avtal på labb.

Vi har spetskompetens inom inspektion och underhåll på speciellt svåråtkomliga platser. Våra arbetare är erfarna certifierade industriklättrare och vi använder klättertekniker i de tillfällen det är mera kostnadseffektivt eller omöjligt att bygga ställning eller använda kran.

Rakon erbjuder även unika projekt inom gjutningar, injektering, membranläggning och installation av katodiskt skydd. Rakon är kända i norsk oljeindustri för att vara en problemlösare. Utmana oss gärna för att hitta en lösning om ni har utmaningar utöver det vanliga!

Under åren har vi genomfört flera utvecklingsprojekt och studier. Du kan läsa mer om dessa under våra referensprojekt. Vi har också ett nära samarbete med andra expertgrupper inom området, vilket ger oss den bästa utgångspunkten för att hitta rätt lösning för våra kunder.

Med hjälp av erfarna tillkomsttekniker, kvalificerade arbetare och ingenjörsexpertis ser vi lösningar i utmanande situationer.

Rakons mål är att ge en effektiv, flexibel och kompetent lösning på kundernas utmaningar.

Organisation

Vårt team består av duktiga yrkesarbetare inom flera olika relevanta yrkeskategorier. Vi har även ingenjörskompetens inom Betong, Bygg, Maskin och Underhåll. En stor fördel är just den samlade kompetensen och stora erfarenheten hos våra anställda.

Vi har en ”Hands – on” ledarstrategi”, där alla chefer har egen erfarenhet av betongarbete och industriell klättring. Alla chefer deltar under perioder i det praktiska arbetet ute i projekten på linje med övriga anställda.

Detta säkerställer en unik insikt i hur projekten genomförs och ger bättre dialog för rådgivning åt kunder och planering av projekten. En enkel och smidig organisation gör oss flexibla för små och stora uppdrag, och projekt som kräver bred kompetens från flera yrkesområden.

Våra HMS mål

  • Inga personskador
  • Inga olyckor
  • Inga allvarliga händelser
  • Inga miljöskadliga utsläpp

Kvalitetssäkring:

Vi arbetar kontinuerligt för att efterleva våra HMS mål. Vi arbetar för en god arbetsmiljö för alla våra anställda med ett högt fokus på hälsa, miljö och säkerhet i alla led.

Jobb i RaKon

Vi vill ha en bra arbetsmiljö och en trevlig arbetsdag för alla våra anställda.

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med drivna personer som kan bidra med hög kompetens och är fokuserade på att jobba säkert. Ring oss om ni är nyfikna på jobb!

Kontakt!