Rådgiving och FoU

Vi har jobbat ihop en unik kompetens inom våra kunskapsområden. Vi ger gärna rådgivning och tar med glädje emot våra kunders utmaningar när det gäller betongprojekt. Vi har ett innovativt team i Rakon och ett nära samarbete med andra expertgrupper inom området. Detta ger oss det bästa utgångläget för att finna rätt lösningar för våra kunder.

Det ligger i vår företagskultur att tänka ständig förbättring. Vi arbetar kontinuerligt med att säkra effektivitet och HMS i allt vi gör, i tillägg till att leverera kvalitativa lösningar för framtiden.

Vi kan erbjuda:
  • Projektering – Från mindre renoveringsprojekt till komplexa gjutningar
  • Utvecklig och testning av metoder
  • Inspektion och tillståndsbedömningar
  • Rekommendera förebyggande åtgärder och betongrenovering
  • Tillrättalägga för säkert arbete på höga höjder på byggen, industrier och infrastruktur
  • Effektiviserings- och rationaliseringsstudier – Kvalitet, HMS och rationell drift
  • Etablera specialistgrupper för komplexa projekt
  • Betong i marin miljö
RaKon är känt som en problemlösare.

Kontakta oss för att diskutera dina utmaningar.

Kontakta oss här