Inspektion och underhåll

RaKon är en totalleverantör inom tjänster för inspektion och underhåll av betong. Vi har en spetskompetens inom inspektion, reparation och underhåll av betong som är särskilt svåråtkomlig. Vi utför även specialprojekt inom gjutning,injektering, membranläggning och installation av katodiska anläggningar på betongkonstruktioner.

Vi har lång erfarenhet av mycket exponerade marina miljöer. Vi jobbar med att förlänga levnadstiden för byggnadsverk och konstruktioner, och ser till att hållfasthet, bärighet, beständighet är intakt. Vi utför generella inspektioner såväl som mer detaljerade specialinspektioner. Vi utför en lång rad tester som kan upptäcka svagheter som ej är synliga på ytan.

Rakon är certifierad entreprenör för Offshore Gjutning i enlighet med DNVGL-ST-0126 (April 2016), Support Structures for Wind turbines.

Vi kan erbjuda:
  • Betongunderhåll och Betongreparationer
  • Specialgjutningar
  • Inspektion och tillståndsbedömningar
  • Katodiskt skydd för betong
  • Membranläggning
  • Gjutningar – över och under vatten
  • Epoxy och Cement-injekteringar
Vår specialitet är kombinationen av betong- och tillkomstteknik.

Utmana oss!

Kontakta oss här