Om oss

Om oss

RaKon er et entreprenør- og konsulentselskap med hovedtyngde på betongkonstruksjoner. Vi har siden 1990 levert tjenester til offshorebransjen hvor vi har opparbeidet oss erfaring og kompetanse for å løse komplekse problemstillinger. Vi utfører ulike spesialstøp og sikrer god drift og vedlikehold av betongkonstruksjoner i marint eksponerte miljøer.

RaKon ble etablert i 1990 og er en mellomstor bedrift med rundt 25 ansatte. Selskapet har hovedkontor i Stavanger og lager- og testfasiliteter i Nord-Odalen i Hedmark.

Vi har spisskompetanse innen tilstandskontroll og rehabilitering av betong med utfordrende tilkomst. I tillegg utfører vi spesialoppdrag innen gysing og injeksjoner, membranlegging og installasjon av katodisk beskyttelse på betong.

Ved å iverksette beskyttelses- og reparasjonstiltak til rett tid vil man kunne forlenge konstruksjonens levetid. Vi ser på oss selv som en innovativ aktør, som ved behov utvikler nye metoder, utstyr og prosedyrer for å alltid sikre kvalitet og trygg utførelse.

RaKon benytter tilkomstteknikk i de tilfeller der det er kostnadseffektivt for arbeid i høyden.  Alle våre ansatte er selvfølgelig SOFT-sertifiserte etter NS 9600 «Arbeid i tau».

Gjennom årene har vi gjennomført flere utviklingsprosjekter og studier. Du kan lese mer om disse under våre referanseprosjekter. Vi har også et tett samarbeid med andre ekspertgrupper på området, som gir oss det beste utgangspunktet for å finne rett løsning for våre kunder.

Ved hjelp av erfarne tilkomstteknikere, fagarbeidere og ingeniørkompetanse, ser vi løsninger i utfordrende situasjoner.

Vi ønsker å bli sett på som en effektiv, fleksibel og dyktig leverandør og problemløser på alle våre områder, med fokus på tids- og kostnadseffektivitet for våre kunder.

Organisasjon

Vårt team består både av dyktige fagarbeidere i flere disipliner og ingeniørkompetanse innen bygg, betong, maskin og drift og vedlikehold, både i felt og i administrasjonen. Ett av våre fortrinn er allsidigheten til våre medarbeidere.

Vi har en hands-on lederstrategi, hvor alle har erfaring og kompetanse innen betongarbeid offshore og arbeid i tau. Ved behov drar ledelsen gjerne ut der det skjer for å delta i prosjektene, på lik linje med de andre ansatte.

Dette sikrer oss en unik innsikt i praktisk utførelse for videre rådgivning mot potensielle kunder og planlegging av oppdrag. En enkel og smidig organisasjon gjør oss også fleksible for små og store oppdrag og tverrfaglige prosjekter, hvor vi kan spille på kompetanse og erfaring fra ulike samarbeidspartnere.

Våre HMS-mål

  • Ingen personskader
  • Ingen ulykker
  • Ingen alvorlige hendelser
  • Ingen miljøskadelige utslipp

Kvalitetssikring

Vi arbeider kontinuerlig for å etterleve våre HMS-mål. Vi ønsker et godt arbeidsmiljø for alle ansatte, med høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet i alle ledd.

Jobb i RaKon

Vi ønsker et godt arbeidsmiljø og en trivelig arbeidshverdag for alle våre ansatte.

Vi er alltid på utkikk etter flere flinke medarbeidere som kan bidra positivt i fag og sikker utførelse. Om du er interessert i jobb i RaKon – ring oss for en uformell prat.

Ta kontakt!