Gysing og injeksjon

Gysing og injeksjon er metoder der lett flytende materialer blir pumpet inn i avgrensede hulrom. Hovedsakelig benyttes sementbaserte materialer, men ved tetthetsinjeksjon kan også epoxy eller polyuretan benyttes.

RaKon utfører komplekse gysing- og injeksjonsoperasjoner over og under vann. God planlegging og vurdering av materialegenskaper er essensielt for å oppnå ønsket resultat. Vi hjelper deg med hele prosessen, fra planlegging (materialvalg, prosedyrer og utstyr) til gjennomføring. Vi kan gjennomføre testing av materiell, utstyr og metoder for å finne den beste løsningen. Dette vil være gunstig for operasjoner i krevende omgivelser og krav til resultat. Kontakt oss gjerne for å diskutere ulike løsninger.

RaKon er sertifisert entreprenør for gysing av kraftoverføringer i pelefundamenterte vindmøller iht. DNVGL-ST-0126 (April 2016), “Support Structures for wind turbines”. Metoden sikrer god kraftoverføring og mulighet til å finjustere tårnet. Vi har kompetanse og erfaring fra arbeid i hardt eksponerte miljøer, spesielt innen betongfag. Dette ønsker vi å ta med oss til lignende markedsområder som havvind – både flytende og bunnfast.

Vi utfører bl.a. gysing og injeksjon i forbindelse med:
  • Etablering av kraftoverføringsforbindelse (transition piece) og monopele
  • Fast støping av rør
  • Understøp, f.eks. gysing av sugeankere
  • Korrosjonsbeskyttelse av stål, f.eks. spennarmering
  • Tetting av sprekker og riss
  • Reparasjons av krakelert grout i kraftoverføringsforbindelsen
RaKon er god på å løse komplekse problemstillinger.

Kontakt oss for å drøfte dine utfordringer.

Ta kontakt her