Gysing og injeksjon

Gysing og injeksjon er metoder der lett flytende materialer blir pumpet inn i avgrensede hulrom. Hovedsakelig benyttes sementbaserte materialer, men ved tetthetsinjeksjon kan også epoxy eller polyuretan benyttes.

RaKon utfører komplekse gysing- og injeksjonsoperasjoner over og under vann. God planlegging og vurdering av materialegenskaper er essensielt for å oppnå ønsket resultat. Vi hjelper deg med hele prosessen, fra planlegging (materialvalg, prosedyrer og utstyr) til gjennomføring. Vi kan gjennomføre testing av materiell, utstyr og metoder for å finne den beste løsningen. Dette vil være gunstig for operasjoner i krevende omgivelser og krav til resultat. Kontakt oss gjerne for å diskutere ulike løsninger.

RaKon tilbyr gysetjenester både on- og offshore. Gysing er en kjent metode for å sikre jevn kraftoverføring mellom komponenter, samt korrosjonsbeskyttelse og fylling av hulrom. Vi gyser med alle typer mørtel, inkl. Ultra-høyfast betong (UHPC). Innen havvind benyttes gysing som metode for å sikre god kraftoverføring mellom tårn og fundament, samt at det gir svært god korrosjonsbeskyttelse. Andre bruksområder innen havvind er blant annet gysing av peler, sugeanker og div. understøp.  Vi har kompetanse og erfaring fra arbeid i hardt eksponerte miljøer, spesielt innen betong offshore.

Vi utfører bl.a. gysing og injeksjon i forbindelse med:
  • Gysing av kraftoverføringsforbindelse (mellom TP og monopæle)
  • Fast støping av rør
  • Gysing av peleforankring, sugeanker og «rock sockets» anker
  • Understøp, f.eks. gysing av adapterplate
  • Gysing av spennarmering
  • Tetting av sprekker og riss
  • Reparasjons av krakelert gyseforbindelse
RaKon er god på å løse komplekse problemstillinger.

Kontakt oss for å drøfte dine utfordringer.

Ta kontakt her