Rådgiving og FoU

Vi har opparbeidet oss en unik kompetanse innen våre fagfelt. Vi rådgir gjerne, og tar med glede imot større tverrfaglige utfordringer. Vi har et innovativt team in-house og et tett samarbeid med andre ekspertgrupper på området. Dette gir oss det beste utgangspunktet for å finne rett løsning for våre kunder.

Det ligger i vår kultur å tenke forbedring. Vi jobber kontinuerlig med å sikre effektivitet og HMS i alt vi gjør, i tillegg til å levere kvalitetsløsninger for fremtiden.

Vi kan bidra med:
  • Prosjektering – Fra mindre rehabiliteringsjobber til komplekse gysing-operasjoner
  • Utvikling og testing av metoder
  • Inspeksjon og tilstandsvurdering
  • Anbefale forebyggende tiltak og betongrehabilitering
  • Tilrettelegge for arbeid i høyden på bygg, industri og infrastruktur
  • Effektiviserings- og rasjonaliseringsstudier – Kvalitet, HMS og rasjonell drift.
  • Etablere spesialistgrupper for tverrfaglige prosjekter
  • Betong i marint miljø
RaKon er kjent som en problemløser.

Kontakt oss for å drøfte dine utfordringer.

Ta kontakt her