Rådgiving og FoU

Vi har opparbeidet oss en unik kompetanse innen våre fagfelt. Vi rådgir gjerne innen våre fagfelt og tar med glede imot større tverrfaglige utfordringer. Vi har ett innovativt team in-house og et tett samarbeid med andre ekspertgrupper på området. Dette gir oss det beste utgangspunktet for å finne rett løsning for våre kunder.

Det ligger i vår kultur å tenke forbedring. Vi jobber kontinuerlig med å sikre effektivitet og HMS i alt vi gjør, i tillegg til å levere kvalitetsløsninger for fremtiden.

Vi rådgir gjerne innen våre fagfelt og tar med glede imot større tverrfaglige utfordringer.

Vi kan bidra med:
  • Prosjektering – Fra mindre rehabiliteringsjobber til komplekse gysing operasjoner
  • Utvikling og testing av metoder
  • Inspeksjon og tilstandsvurdering
  • Anbefale forebyggende tiltak og betongrehabilitering
  • Tilrettelegge for arbeid i høyden på bygg, industri og infrastruktur
  • Effektiviserings- og rasjonaliseringsstudier – Kvalitet, HMS og rasjonell drift.
  • Etablere spesialistgrupper for tverrfaglige prosjekter
  • Betong i marint miljø
RaKon er kjent som en problemløser.

Kontakt oss for å drøfte dine utfordringer.

Ta kontakt her