Tilkomstteknikk – Industriklatring

Ved hjelp av tilkomstteknikk kan RaKon inspisere og utføre arbeid på områder med begrenset tilgang. Tilkomstteknikk er, enkelt fortalt, arbeid i høyden utført med tau. Metoden ble utviklet av olje- og gassindustrien for sikkert arbeid i høyden. De siste årene har metoden også i økende grad blitt anvendt i landbasert industri, som et sikrere og mer kostnadseffektivt alternativ. Tilkomstteknikk krever også mindre rigging og gir et mindre fotavtrykk enn stillas og kran, og normal drift kan opprettholdes.

Våre operatører er ikke bare dyktige klatrere, men også erfarne fagarbeidere innen inspeksjon, rehabilitering og rigging. Kombinasjonen av erfaring, kompetanse og godt håndverk gjør oss rustet til å løse komplekse utfordringer.

Alle våre operatører er SOFT-sertifisert, iht. NS 9600 – Arbeid i tau.

Vi kan bidra med:
  • Inspeksjon av stål- og betongkonstruksjoner
  • DROPS-inspeksjon
  • Droneinspeksjon
  • Rigging
  • Vedlikehold
  • Rehabilitering
  • Fallsikring
  • Adkomstsystemer
  • Rådgivning
  • Rehabilitering
Vi slår gjerne av en prat om tilkomstteknikk og hvordan det kan øke både effektivitet og sikkerhet i deres prosjekter.

Har du en utfordring til oss?

Ta kontakt her