Gjutning och injektering

Injektering är metoder där lättflytande material pumpas in i avgränsade hålrum. Huvudsakligen används cementbaserade produkter, men vid en täthets-injektering kan också epoxy eller polyuretan nyttjas.

Rakon utför komplexa injekteringsoperationer över och under vatten. God planering och analys av materialegenskaper är essentiellt för att uppnå ett önskat resultat. Vi hjälper våra kunder med hela processen, från planläggning (materialval, procedurer, och utrustning) till genomförandet av projektet. Vi kan genomföra test av material, utrustning och metoder för att hitta den bästa lösningen. Detta är fördelaktigt inför operationer i krävande omgivningar och projekt med höga krav på resultatet. Kontakta oss gärna för att diskutera olika lösningar.

Rakon är certifierad entreprenör för injekteringar av kraftöverföringar i pelarfundament till vindkraftverk enligt DNVGL-ST-0126 (April 2016), ”Support Structures for Wind turbines”. Metoden säkrar en god kraftöverföring och möjlighet till att finjustera tornet. Vi har kompetens och erfarenhet från arbete i hårt exponerade miljöer, speciellt inom betong. Detta önskar vi ta med oss till liknande marknadsområden som havsbaserad vindkraft – både flytande och bottenfast.

Vi utför bl.a. gjutning och injektering  i samband med:
  • Upprättande av kraftöverföringsanslutning (transition piece) och monopele
  • Fixering av rör
  • Undergjutning, t ex. fixering av sugankare
  • Korrosionsskydd av stål, t.ex. spännarmering
  • Försegling av sprickor
  • Reparation av spräckt injekteringsbruk i kraftöverföringsanslutningar
RaKon är bra på att lösa komplexa problem.

Kontakta oss för att diskutera dina utmaningar.

Kontakta oss här