Gjutning och injektering

Injektering är metoder där lättflytande material pumpas in i avgränsade hålrum. Huvudsakligen används cementbaserade produkter, men vid en täthets-injektering kan också epoxy eller polyuretan nyttjas.

Rakon utför komplexa injekteringsoperationer över och under vatten. God planering och analys av materialegenskaper är essentiellt för att uppnå ett önskat resultat. Vi hjälper våra kunder med hela processen, från planläggning (materialval, procedurer, och utrustning) till genomförandet av projektet. Vi kan genomföra test av material, utrustning och metoder för att hitta den bästa lösningen. Detta är fördelaktigt inför operationer i krävande omgivningar och projekt med höga krav på resultatet. Kontakta oss gärna för att diskutera olika lösningar.

RaKon erbjuder gjutning- och injekteringstjänster, både on- och offshore. Gjutning är en välkänd metod för att säkerställa kraftöverföring mellan komponenter, samt korrosionsskydd och fyllning av hålrum. Vi injekterar med alla typer av murbruk, inkl. Ultra-high Performance Concrete (UHPC). I havsbaserad vindkraft är injektering en välkänd metod för att säkera god kraftöverföring mellan topsite och fundament, dessutom ger det ett mycket bra korrosionsskydd. Andra tillämpningar inom havsbaserad vindkraft inkluderar gjutning/injektering av pålar, sugankare och olika underlagsgjutningar.  Vi har en solid kompetens från att ha arbetat med betong till havs i flera decennier, och vi är angelägna om att dela den med marknaden för havsbaserad vindkraft.

Vi utför gjutning/Injectering i samband med (men inte begränsat till):
  • Gjutning av kraftöverföringsanslutning (mellan TP och monopil)
  • Gjutning av pål -, sug – och ”rock-socket” ankare
  • Underlag, t.ex. gjutning av adapterplatta
  • Gjutning av förspända senor
  • Tätning av sprickor och sprickor
  • Reparation av spruckna gjutanslutningar
RaKon är bra på att lösa komplexa problem.

Kontakta oss för att diskutera dina utmaningar.

Kontakta oss här