Katodiskt skydd

Troll A, Gullfaks C og Oseberg A

I många tillfällen är det bästa alternativet för att säkra integriteten i betongstrukturen att installera Katodiskt skydd.

Tillsammans med vår partner Corroteam projekterar och installerar Rakon katodiskt skydd för betongkonstruktioner.

Rakon är den enda aktör som projekterat och installerat katodiskt skydd på marina konstruktioner till havs i Norge. Rakon har också utfört studier och monterat testfält innan de anläggningarna monterats.

Rakon har installerat Katodiskt skydd på följande projekt:

  • Alla fyra skafttoppar på oljeplattformen Oseberg A, för Statoil ASA i perioden 2002–2006
  • Invändig skafttopp på oljeplattformen Troll A, för Statoil ASA i perioden 2017–2018
  • Utvändiga skafttoppar på oljeplattformen Gullfaks C, för Equinor. Pågående projekt från 2019-

Arbetena är utförda och utförs med industriell klättring och från hängande byggställningar.

Kontakta oss för mer information

EQUINOR
2001-2020

  • Katodiskt skydd
  • Studier och provning
  • Projektering
  • Installation
  • Industriell Klättring

RaKon har varit en föredragen leverantör av betongtjänster åt Equinor sedan 1990.

Vi hjälper dig att förlänga levnadstiden för din betongkonstruktion.

Ta kontakt för att diskutera möjliga lösningar.

Ta kontakt med oss idag.