Kvalitetskontroll under konstruksjon av flytende betongfundamenter

Hywind Tampen

RaKon er stolte av å være en del av byggingen av Hywind Tampen, der vi bidrar til god kvalitet på resultatet og sikkerhet i utførelsen. Vi deler med glede vår solide kompetanse og erfaring med betongkonstruksjoner i maritime miljøer.

Hywind Tampen er Equinor sitt nyskapende havvind prosjekt. Prosjektet består av 11 vindturbiner som installeres på flytende betongskrog. Prosjektet er banebrytende på flere områder. Det blir verdens største flytende havvind park og den første til å levere strøm til olje- og gassplattformer.

Aker Solutions (Aker, tidligere Kværner) er ansvarlige for designet, konstruksjon, transport og installasjon av betongfundamentene til Hywind Tampen prosjektet. Arbeidsomfanget inkluderer ingeniørarbeid, innkjøpstjenester og bygging av fundamentene, inkludert marine operasjoner. RaKon bistår Aker med deler av kvalitetskontrollen av produksjonen, for å sikre kvalitet og dokumentasjon ihht. kravspesifikasjoner. Byggingen av fundamentet startet januar 2021 på Stord, hvor de første 20 meterne av fundamentene ble bygget i en tørr dokk. De 20 meter høye fundamentene ble i april samme år slept til Dommersnes, hvor byggingen fortsetter med glidestøp til endelig fundamenthøyde på 107,5 meter.

Ta kontakt her

Aker Solutions
2021-2022

  • Kvalitetskontroll
  • HMS
  • Dokumentasjon og rapportering
  • Kvalitetsforbedring
Vi deler med glede vår solide kompetanse og erfaring med betongkonstruksjoner i maritime miljøer.

La oss løse dine utfordringer.

Ta kontakt med oss i dag