Betongarbeid

Hywind Tampen

RaKon har bidratt i byggingen av betongfundamentene til Hywind Tampen. Hywind er Equinor sitt pionerprosjekt innen havvind, som er revolusjonerende på flere måter. Det er verdens største flytende havvind park og det første til å levere fornybar strøm til olje- og gassplattformer til havs. Aker Solutions (tidligere Kværner) er ansvarlige for designet, konstruksjon, transport og installasjon av betongfundamentene for Hywind.

Det har vært et interessant prosjekt, hvor vi har hatt mange gode diskusjoner på tvers av betongmiljøene i involverte bedrifter. Vi har blant annet testet ulike produkter og metoder sammen med Aker Solutions. Vi jobbet frem flere gode løsninger som ga ønsket resultater og ikke minst at de var praktisk gjennomførbart under de krevende arbeidsforholdene.

Betongstrukturene er selve fundamentet i de flytende vindmøllene som skal operere under krevende offshore forhold. For å sørge for at betongoverflaten fikk en bestandig og ønsket «finish» utførte vi blant annet håndmørtling, våtsprøyting og støping.

Sammen på laget hadde vi med oss Consolvo og Proserv som gjorde en glimrende jobb.

Ta kontakt her

Aker Solutions
2021-2022

  • Test av materialer og metoder
  • Håndmørtlig
  • Våtsprøyting
  • Støping
  • GVI og NVI
  • BOMkontroll
Vi finner løsninger på dine utfordringer.

Utfordre oss da vel!

Ta kontakt med oss i dag