Betongarbete

Hywind Tampen

Rakon har bidragit i byggnationen av betongfundamenten till Hywind Tampen. Hywind är Equinors pionjärprojekt inom havsbaserad vindkraft, som är revolutionerande på flera plan. Det är världens största flytande vindpark, och den första att leverera förnybar el till olja- och gasplattformar till havs. Aker Solutions (tidigare Kværner) är ansvariga för design, konstruktion, transport och installation av betongfundamenten för Hywind.

Det har varit ett intressant projekt, där vi har haft många givande diskussioner relaterat till betong. Vi har bland annat testat olika produkter och metoder tillsammans med Aker Solutions. Vi har jobbat fram flera goda lösningar som gett önskat resultat, samtidigt det var praktiskt genomförbart under dessa krävande arbetsförhållanden.

Betongstrukturerna är själva fundamentet i de flytande vindkraftverken som skall användas i de hårda påfrestningar som råder till havs. För att säkerställa rätt utförande och kvalitet på betongytan utfördes arbetena bland annat med punktreparationer för hand, gjutning samt våtsprutning.

Med oss i projektet hade vi Consolvo och Proserv som gjorde ett strålande jobb.

Kontakta oss här

Aker Solutions
2021-2022

  • Test av material och metoder
  • Punktreparationer för hand
  • Våtsprutning
  • Gjutning
  • GVI och NVI
  • BOM-kontroll
Vi hittar lösningar på dina utmaningar.

Utmana oss då!

Kontakta oss idag.