Inspektion och tillståndsbedömningar

Troll A, Troll B, Statfjord B, Gullfaks A, Gullfaks C og Oseberg A

Rakon har utfört ett stort antal inspektioner av betongkonstruktionerna på Condeep-plattformarna på norsk sockel i Nordsjön. Kunderna är Equinor, tidigare Statoil-Hydro och Statoil.

Fortlöpande inspektion och tillståndsbedömning har bidragit till rätt underhåll och levnadstid.

Inspektionerna utförs med väl etablerade inspektionsmetoder samt en okulär inspektion och dokumentationer av fynd av skador. Rakon utför bland annat Kloridprover (RCT), Kärnborrning, Täckskiktsmätningar och Bomkontroll. Vår personal har god kompetens och erfarenhet som är i enlighet med offshorebranschens högt ställda krav för betonginspektion och underhåll.

Avgörande för att kunna genomföra inspektioner och underhåll till ett kostnadseffektivt sätt för kunden är att projekten utförs av våra certifierade industriklättrare.

Kontakta oss för mer information

EQUINOR
1990-2020

  • GVI och NVI
  • Kloridanalyser
  • Kärnprover
  • Täckskikt
  • BOM-kontroll

RaKon har varit en föredragen leverantör av betongtjänster åt Equinor sedan 1990.

Vi utför alla sorters inspektioner, men vår specialitet är de med svår tillkomst.

Utmana oss gärna!

Kontakta oss idag.