Inspeksjon og tilstandsvurdering

Troll A, Troll B, Statfjord B, Gullfaks A, Gullfaks C og Oseberg A

RaKon har utført en rekke inspeksjonsoppdrag av betongstrukturen på Condeep-plattformene på norsk sokkel for Equinor og tidligere Statoil og StatoilHydro.

Løpende tilstandskontroll av betonginstallasjonene har bidratt til rett vedlikehold og økt levetid.

Under inspeksjon av betongstrukturen blir det benyttet velkjente inspeksjonsmetoder for betong i tillegg til visuell kontroll. Blant annet kloridanalyser, kjerneprøver, overdekningsmålinger og bomkontroll. Personell har god kompetanse og erfaring innenfor betong og tilfredsstiller Equinors kompetansekrav til betonginspeksjon og rehabilitering.

For å være i stand til å inspisere utover generell visuell inspeksjon er det avgjørende å ta i bruk tilkomstteknikk som verktøy.

Ta kontakt for mer informasjon!

EQUINOR
1990-2022

  • GVI og NVI
  • Kloridanalyser
  • Kjerneprøver
  • Overdekningsmålinger
  • BOM-kontroll

RaKon har siden 1990 vært en foretrukken leverandør på betongtjenester hos Equinor.

Vi utfører alle typer inspeksjon, men vår spesialitet er de med vanskelig tilkomst.

Utfordre oss da vel!

Ta kontakt med oss i dag