Injektering av Sealtube-hålrum

Troll A

I 2018 fick Rakon ett uppdrag av Equinor att injektera en rörgenomföring som en extra barriär mot vattentrycket på 300 meters djup. Det extra skyddet behövdes vid installationen av ett nytt matarrör för naturgas på havsbotten av Trollfältet. Gjutningen hade ett mottryck från havsvattnet på över 30 bar, och differenstrycket fick inte överstiga 5 bar under gjutningen.

I samband med projektet gjorde Rakon ett fullskaligt test för att säkerställa att metod, utrustning och material var i enlighet med de hårt ställda kraven på utförandet.

Jobbet utfördes i mars år 2020. Vi utförde även samma typ av jobb år 2012.

Kontakta oss för mer information

EQUINOR
2012 och 2020

  • Testning
  • Utveckling av metod och utrustning
  • Gjutning
  • Projektering

RaKon utförde speciella injekteringsuppdrag för Equinor, där mottrycket var över 30 bar.

Vi projekterar och utför komplicerade injekteringsuppdrag över och under vatten.

Utmana oss gärna!

Kontakta oss idag.