Gysing av Sealtube annulus

Troll A

I 2018 fikk RaKon et oppdrag av Equinor i forbindelse med inntrekk av ny riser på Troll A, som bestod i gysing av sealtube annulus som en ekstra barriere mot sjø. Gysing ble utført fra innsiden av riserskaft, på omtrent 300 meters dyp. Det ble gyset med et mottrykk fra sjøvannet utenfra på over 30 bar.

I forbindelse med prosjektering utførte RaKon en fullskalatest for å sikre at metode, utstyr og materialer var i henhold til krav for leveranse.

Inntrekk av riser og derav grouting ble utført i mars 2020.

RaKon utførte samme jobb i 2012 når forrige riser ble trukket inn i riserskaftet.

Ta kontakt for mer informasjon!

EQUINOR
2012 og 2020

  • Testing
  • Utvikling av metode og utstyr
  • Gysing
  • Prosjektering

RaKon utførte spesial-gysingsoppdrag for Equinor, hvor mottrykket var over 30 bar.

Vi planlegger og utfører kompliserte gysingsoperasjoner over og under vann.

Utfordre oss da vel!

Ta kontakt med oss i dag