Inspektion av betong fasad

Indeksbygget i Oslo

RaKon har de senaste åren genomfört regelbundna konditionsbedömningar och enkla förbättringar på Indeksbygget i Oslo.  Byggnaden ritades av arkitekten Jon Engh, som ficken Betongtavla för den enastående betongbyggnadent. Byggnaden är gjord av prefabricerade betongelement med vit granit.

Byggnaden är centralt belägen i Oslo, intill det livliga Solliplassen. Gårdseier eger Eiendom värdsätter säker drift och underhåll, och har de senaste åren anlitat Consolvo och RaKon för att utföra rutinmässig tillståndsbedömning och reparationer av fasaden. I 2019 inspekterade vi en av fyra fasader med hjälp av industri klättring och Norges största kran säkrade åtkomst till de andra tre fasaderna. I 2022 tillämpades industri klättring som metod på alla fira fasader. Detta eftersom industri klättring kan utföra jobbet mer effektivt, kräver ingen til mindre blockering av gatorna och är ett säkrare sätt att arbeta på i höjd.

Kontakta oss här

Consolvo
2019 och 2022

  • GVI och NVI
  • Inspektion
  • Industri Klättring
  • BOM-kontroll
  • DROPS
  • Underhåll av betong

– Consolvo
Vår specialitet är kombinationen av exakt betongarbete med accessteknik.

Utmana oss då!

Ta kontakt med oss idag.