Inspeksjon av betongfasade

Indeksbygget i Oslo

RaKon har de siste årene utført rutinemessig tilstandsvurdering og enkle utbedringer på Indeksbygget i Oslo. Bygget er tegnet av arkitekt Jon Engh, som mottok arkitekturprisen Betongtavla for det fremragende betongbygget. Bygget er utført i prefabrikkerte betongelementer forblendet med hvit granitt.

Bygget står sentralt i Oslo, ved den travle Solliplassen. Gårdseier Höeger Eiendom er opptatt av trygg drift og vedlikehold av eiendommen og har de siste årene hyret inn Consolvo og RaKon for å gjennomføre rutinemessig tilstandsvurdering og reparasjoner av fasaden. I 2019 inspiserte vi en av fire fasade ved hjelp av tilkomst teknikk og Norges største kran sikret tilgang til de øvrige tre fasadene.  I 2022 og 2023 fikk ble tilkomstteknikk allene benyttet for tilgang på alle fasader. Dette da tilkomstteknikk kunne utføre jobben kostnadseffektivt, uten å sperre trafikk og er en trygg måte å jobbe på i høyden.

Ta kontakt her

Consolvo
2019, 2022 og 2023

  • GVI og NVI
  • Tilkomstteknikk
  • Betongreparasjoner
  • Sikring av fallende gjenstander (DROPS)
  • BOMkontroll

– Consolvo
Vår spesialitet er kombinasjonen av presist betongarbeid med tilkomstteknikk.

Utfordre oss da vel!

Ta kontakt med oss i dag