Montasjearbeid på bru for Consolvo

Karmsund bru

RaKon utførte montasje av dreneringsrør på undersiden av Karmsundbrua. Dette var en jobb som var enkel for RaKon, men som ville vært krevende og omfattende ved bruk av andre tilkomstmetoder, som stillas eller kran.

Ta kontakt for mer informasjon!

Consolvo
2020

  • Rigging
  • Sikringsarbeid
  • Tilkomstteknikk
  • Arbeid i høyden

«RaKon løste jobben på en sikker og effektiv måte. Vi ser at tilkomstteknikk kan være en kostnadseffektiv løsning for stillas og kran. Dette gjelder spesielt for mindre jobber med krevende tilkomst.»

Olav Moen, Consolvo
Vår spesialitet er kombinasjonen av presist betongarbeid og tilkomstteknikk.

Utfordre oss da vel!

Ta kontakt med oss i dag