Inspeksjon og betongrehabilitering

RaKon er en totalleverandør innen betong og betongrehabilitering. Vi har lang erfaring innen betong i marint miljø.

Gysing og injeksjon

Vi tilbyr tjenester innen gysing og injeksjon. Vår ekspertise er operasjoner i marint miljø, og vi utfører jobber både over og under vann.

Tilkomstteknikk

Ved hjelp av tilkomstteknikk inspiserer og utfører RaKon arbeid på områder med begrenset tilgang.

Rådgivning og FoU 

Vi rådgir innen alle våre fagfelt. I tett samarbeid med våre kunder finner vi løsninger på større tverrfaglige utfordringer.

RaKon tilbyr entreprenør- og konsulenttjenester med høyt fokus på sikre, kundetilpassede og kosteffektive løsninger. Vår kjerneaktivitet er inspeksjon og rehabilitering av betongkonstruksjoner, samt gysing og injeksjon både over og under vann. Vi har spesialisert oss innen konstruksjoner i maritime omgivelser og operasjoner med vanskelig tilkomst.

Vi tilbyr våre spesialtjenester til en rekke markeder:

  • Havvind
  • Offshore olje og gass
  • Infrastruktur
  • Anlegg
  • Bygg og fasade
  • Vannkraft

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ring oss for en hyggelig og faglig prat.
Kontakt