Inspeksjon og betongrehabilitering

RaKon er en totalleverandør innen betong og betongrehabilitering. Vi har lang erfaring innen betong i marint miljø.

Tilkomstteknikk

Ved hjelp av tilkomstteknikk utfører RaKon arbeid og inspiserer områder med begrenset tilgang.

Rådgivning og FoU 

Vi rådgir innen alle våre fagfelt. I tett samarbeid med våre kunder finner vi løsninger på større tverrfaglige utfordringer.

Grouting og injeksjon

Vi tilbyr tjenester innen grouting og injeksjon. Vår ekspetise er operasjoner i marint miljø og vi utfører jobber både over og under vann.

RaKon tilbyr entreprenør- og konsulenttjenester med høyt fokus på sikkerhet og gode løsninger. Vår kjerneaktivitet er inspeksjon og rehabilitering av betongkonstruksjoner, grouting og injeksjon – samt spesialstøp over og under vann. Vi har spesialisert oss innen konstruksjoner i maritime omgivelser og operasjoner med vanskelig tilkomst.

Vi tilbyr våre spesialtjenester til en rekke markeder:

  • Havvind
  • Offshore olje og gass
  • Infrastruktur
  • Anlegg
  • Bygg og fasade
  • Oppdrett
  • Vannkraft

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ring oss for en hyggelig og faglig prat.
Kontakt