Grouting og injeksjon

Grouting (også kalt gysing) og injeksjon er metoder der lett flytende materialer blir pumpet inn i avgrensede hulrom. Hovedsakelig benyttes sementbaserte materialer, men ved tetthetsinjeksjon kan også epoxy eller polyuretan benyttes.

RaKon utfører komplekse grouting- og injeksjonsoperasjoner over og under vann. God planlegging og vurdering av materialegenskaper er essensielt for å oppnå ønsket resultat. Vi hjelper deg med hele prosessen fra planlegging (materialvalg, prosedyrer og utstyr), til gjennomføring. Vi kan gjennomføre testing av materiell, utstyr og metoder for å finne den beste løsningen. Dette vil være gunstig for operasjoner i krevende omgivelser og krav til resultat. Kontakt oss gjerne for å diskutere ulike løsninger.

RaKon er sertifisert entreprenør for grouting av kraftoverføringer i pelefundamenterte vindmøller ihht. DNVGL-ST-0126 (April 2016), “Support Structures for wind turbines”. Metoden sikrer god kraftoverføring og mulighet til å finjustere tårnet. Vi har kompetanse og erfaring fra arbeid i hardt eksponerte miljøer, spesielt innen betongfag. Dette ønsker vi å ta med oss til lignende markedsområder som havvind – både flytende og bunnfast.

Vi utfører bl.a. grouting og injeksjon i forbindelse med:
  • Etablering av kraftoverføringsforbindelse (transition piece) og monopele
  • Fast støping av rør
  • Understøp, f.eks grouting av sugeankere
  • Korrosjonsbeskyttelse av stål, f.eks. spennarmering
  • Tetting avsprekker og riss
  • Reperasjons av krakelert grout i kraftoverføringsforbindelsen

General layout grouting pump rig

RaKon er god på å løse komplekse problemstillinger.

Kontakt oss for å drøfte dine utfordringer.

Ta kontakt her