Firma presentasjon


RaKon as er et entreprenør og konsulentfirma etablert i 1990, med status som aksjeselskap registrert 1.1.93. Selskapet har per i dag 17 faste ansatte, men har større kapasitet gjennom prosjektansetter og innleieavtaler.

RaKon as innehar sentral godkjenning innen:

 • Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
 • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
 • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
 • Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
 • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3


Virksomheten omfatter:

 • Tilstandskontroll av betongkonstruksjoner
 • Utarbeidelse av  inspeksjonsprosedyrer
 • Prosjektering av betongrehabilitering og katodisk beskyttelse
 • Utførelse av betongrehabilitering inklusive anlegg for katodisk beskyttelse i totalentreprise
 • Prosjektering og arbeidsledelse i forbindelse med sement og kjemisk baserte injeksjonsarbeider
 • Utviklingsprosjekter for metoder og materialer i forbindelse med betongreparasjoner
 • Prosjektledelse i forbindelse med utviklingsprosjekter, studier, etc.
 • Utførelse av studier i forbindelse med fjerning av betonginstallasjoner
 • Utførelse av studier i forbindelse med fjerning og deponering av problemavfall som for eksempel ved hjelp av re-injeksjon
 • Prosjektering i forbindelse med miljøsanering av gamle plattformer samt fjerning av "topside" konstruksjoner på gamle plattformer.
RaKon as er et fleksibelt selskap som har mulighet til å delta i prosjekter av ulik størrelsesorden ved hjelp av samarbeid med andre firma. Dette har store fordeler for oppdragsgiver, da vi har mulighet til å skreddersy en prosjektorganisasjon for å imøtekomme kundens krav.

RaKon as har eller har hatt samarbeid med:

 • DNV vedr. diverse analyser
 • Norconsult vedr. diverse analyser
 • RaKon Bygg as, som utfører betongrehabilitering og injeksjonsarbeider
 • Dedico som utfører NDT inspeksjon av stålkonstruksjoner
 • Ingeniør Kjetil Ladstein som utfører byggeledelse og prosjektledelse
 • AAK som tilbyr sikringsledelse i forbindelse med tilkomstteknikk
 • Aker Offshore Partner i forbindelse med rengjøring av oljeinstallasjoner og fjerning av topsides
 • Miljølab vedrørende miljøspørsmål
 • SINTEF vedrørende diverse utvikling, testing og dokumentasjon
Ut over dette har RaKon as et utstrakt samarbeid med forskningsmiljøet på SINTEF i Trondheim.
RaKon as benytter moderne utstyr og metoder innenfor tilstandskontroll. Utstyr for elektrokjemiske potensialmålinger, bestemmelse av kloridinnhold samt utstyr for nøyaktig kartlegging av armering benyttes. Videre benytter vi tilkomstteknikk via tau der det er kostnadseffektivt.
Når det gjelder utførelse av entrepriser innen Katodisk Beskyttelse benytter vi arbeidskraft som har gjennomgått grundig opplæring av grunnleggende tekniske prinsipper og i de forskjellige arbeidsmetoder for utførelse.

RaKon as har hatt omfattende oppdrag innen offshorebransjen.
De viktigste oppdragene har vært:


 • Anleggsledelse ved innstøping av deler av ballastvannsystemet på Stafjord A. Oppdraget omfattet evaluering av metoder, utstyr og materialer samt stedlig ledelse av arbeidene. Arbeidene ble utført i 1991 og  1992. Norwegian Contractors var oppdragsgiver
 • Prosjektering og arbeidsledelse for betongreparasjoner på Ekofisktanken i 1992.  Oppdragsgiver var Norwegian Contractors
 • Utviklet inspeksjonsprogram for betongstrukturer offshore for Statoil og Norske Shell. Arbeidene ble utført fra 1993 til 1995. Oppdragsgiver var Norwegian Contractors.
 • Utarbeidelse av metoder, utstyr og materialer for injeksjon av oljelekkasje på 230 m vanndyp på Draugenplattformen ved hjelp av fjernstyrte undervannsroboter. Arbeidene ble utført i 1994 og 1995. Oppdragsgiver var Norwegian Contractors.
 • Deltagelse i prosjektteam for å prosjektere materialer, metoder og utstyr for omstøping/stabilisering av gassrør i Europipetunellen. Det ble i alt produsert og pumpet inn 14000 m3 spesialmasse. Arbeidene ble utført i 1994 og 1995. Oppdragsgiver var Norwegian Contractors og Veidekke.
 • Deltatt i team for verifikasjon av prosjektering utført av Ove Arup for Shell UK vedrørende oppgradering av Brentfeltet. Arbeidene ble utført i 1994. Oppdragsgiver var Norwegian Contractors.
 • Deltagelse i integrert prosjektorganisasjon bestående av Statoil, Kværner og Aker Engineering  i forbindelse med evaluering av oppvarming av gassrør ved hjelp av induksjon av elektrisk energi. RaKons oppgave var å utvikle utstyr og metoder for kutting av spor for kabler i vektkappa (betong). Arbeidene ble utført i 1995. Oppdragsgiver var Aker Engineering./Norwegian Contractors
 • Deltatt i prosjekteringsteam sammen med CeMoCo i forbindelse med i landføring av gass fra Troll til Kollsnes. Oppdraget var begrenset til problematikk i forbindelse med overgang sjø/undersjøisk tunnel. Oppdraget inkluderte:
 
 • Betongproposjonering for utstøping på 200 m vanndyp
 • Utarbeidelse av støpeprosedyrer samt utstyrsbeskrivelser
 • Prosjektering av kontaktinjeksjon mellom betong og fjell i gjennomslagssjaktene
 • Prosjektering av kontaktinjeksjon mellom betong og fjell i sammenheng med plugger i tunnelene
 • utarbeidelse av kravspesifikasjon og prosedyrer for omstøping av stigerørspakker i lettbetong
Oppdraget ble utført i 1993 og 1994. Oppdragsgiver var Reinertsen Engineering

 
 • Utført tilstandskontroll av betongskaftene på Gullfaksfeltet i samarbeid med Resconsult.  Arbeidene omfattet også rehabilitering av betongen. Oppdraget ble utført i 1996. Oppdragsgiver var Kværner installasjon.
 • Utført tilstandskontroll av betongskaftene på Oseberg A i samarbeid med Grøner I&M. Oppdraget ble utført i 1996.
 • Utvikling av betong med ekstrem deformasjonskapasitet i samarbeid med Statoil og Bredero Price Norway AS.
 • Utarbeidet retningslinjer for overvåkning av Ekofisktanken inklusive langtids inspeksjonsprogram for Phillips Company Norway AS i 1997.
 • Utført studie for Statoil vedrørende katodisk beskyttelse av beongskaft på Gullfaks.
 • Utført inspeksjon og betongrehabilitering for Norsk Hydro på Oseberg A og Troll B i 1997 og 1998. Dette har blant annet inkludert installasjon av 2 anlegg for katodisk beskyttelse av betongslaft over vann
 • Utført studie for Phillips Petroleum Company vedrørende fjerning og deponering av Ekofisktanken med barrierevegg. Studien omfattet:
 
 • metodevalg for fjerning. deponering og eventuell opphogging av betongkonstruksjonene
 • strukturelle analyser
 • fjerning av topside (prosessanlegg)
 • fjerning av sedimenter fra oljelagrene og rengjøring av tanker
 • risikoanalyser
 • personellsikkerhet
 • fremdriftsplanlegging
 • kostnadsberegninger inklusive kost/risiko-vurderinger
 • Arbeidene startet i August 1997 og ble avsluttet vinteren 2000. Totalt er prosjektet kom på ca 20 000 timeverk. RaKon as har i dette prosjektet engasjert ingeniører/spesialister fra Det Norske Veritas, Scandpower, Aker og  Norconsult til å bidra med gjennomføringen.
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring spesiell støpeoperasjon for Kværner Oil & Gas i Korea i 1998.
 • Utført membranbeleging av skaft på Troll B for Norsk Hydro i 1998.
 • Utført inspeksjon og betongrehabilitering på Gullfaks A og C for Statoil i 1998.
 • Veileder for hovedoppgave i katodisk beskyttelse, der målet var å optimalisere metoder for bruk på offshore betongkonstruksjoner.
 • Utført membranbelegging på skaft på Troll B for Norsk Hydro i år 2000.
 • Prosjektledelse for stort rivingsprosjekt i Trondheim i år 2000
 • Gjennomført inspeksjon av fundamenter i tunneler ved Kårstø for Statoil i år 2000/2001
 • Piece Small Studie for fjerning av Topside på Ekofisk 2/4 T. Studien  ble utført fra høsten 2000 til våren 2001.
 • Studie for TotalFinaElf vedrørende fjerning av topsides (prosessanleggene) på TCP2 og CDP1. Utført vår/sommer 2001
 • Installasjon av katodisk beskyttelse på betongskaftene på Oseberg A plattformen for Norsk Hydro. Kontrakten inngått i år 2002. Prosjektet forventes ferdig i 2006
 • Prosjektering av prosessanlegget i forbindelse med rengjøring av Ekofisktanken for Aker Offshore Partner.
 • Utført studie og anbudsregning for fjerning av H2S fra vannet i oljelagertankene på Ekofisktanken. Oppdragsgiver var Aker Offshore Partner.
 • Utleie av senior ingeniørpersonell til Aker Offshore Partner i forbindelse med rengjøring av Ekofisktanken.
 • Utleid seniorpersonell for proposjonering og dokumentasjon av betong på "the Adriatic LNG gas terminal" til Aker Contracting

Ut over dette har RaKon as hatt et utstrakt samarbeid med RaKon Bygg vedrørende installasjon av anlegg for katodisk beskyttelse av betong, samt vedrørende tradisjonell tilstandskontroll av betong og  injeksjonsarbeider. RaKon as er en av aksjonærene i RaKon Bygg.